15.4.07

Troita con anzol


Ésta troita foi capturada con un tricóptero negro no río Parga. O curioso do caso é que tiña dentro un anzol clavado e medio metro de sedal colgando.

Anzol dentro da troita 2


Sen dúbida o anzol leveba bastante tempo clavado dentro da troita.

Primeiros lances


Durante o comezo da tempada é habitual acudir ás cabeceiras dos ríos para poder presentar as nosas moscas. Levan menos auga e ainda non apareceron as herbas que dificultarán a pesca máis adiante. É unha pesca exixente en canto ós lances e non cabe agardar grandes exemplares.

Troits vista dende a ponte


Troita aposturada vista dende unha ponte calquera.